Ζημιές & Απαιτήσεις

 

Σύμφωνα με στατιστικές, καθημερινά στην Ελλάδα, κατά μέσο όρο 30 επιχειρήσεις και 25 οικίες υφίστανται σοβαρές ζημιές σε κτίρια, εξοπλισμό ή περιεχόμενο από φωτιές, πλημμύρες, μηχανικές βλάβες, κλπ.

Καθημερινά συμβαίνουν ζημιές κατά τις οδικές ή θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων ή εξοπλισμού. Τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα έχουν πάρει μορφή επιδημίας στη χώρα μας αφού τα θύματα υπερβαίνουν τις 9.000 ετησίως.

Μετά από κάθε ζημιά οι άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι καλούνται να διαχειριστούν μία κατάσταση, από την οποία δεν έχουν εμπειρία.

Παράλληλα η αγορά προδιαθέτει επιχειρηματίες και ιδιώτες να είναι επιφυλάκτικοί και η εποχή που οι συμφωνίες κλείνονταν με μια χειραψία έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Είναι πλέον απαραίτητο, ο καθένας που εμπλέκεται πρακτικά ή συμβατικά σε ζημιά που προκαλεί απώλεια παγίων κεφαλαίων και φυσικών πόρων ή σωματικές βλάβες, να προετοιμάζει την άμυνά του.

Τα εμπλεκόμενα μέρη και ο ρόλος τους σε περίπτωση ζημιάς

Η ασφαλιστική εταιρία ως επιχείρηση με μετόχους προσδοκά στο κέρδος. Συνεπώς, συμφέρον της είναι, να διακανονίζει τις ζημιές στο ελάχιστο ποσό που αυτό γίνεται αποδεκτό από τους λήπτες της ασφάλισης.

Οι πραγματογνώμονες που θα αναλάβουν τον διακανονισμό, δεδομένου ότι ορίζονται και οικονομικά εξαρτώνται αποκλειστικά από τις ασφαλιστικές εταιρίες, ενεργούν διαφυλάττοντας κυρίως τα συμφέροντα των εντολέων τους.

Ο ασφαλιστικός σύμβουλος ή ο μεσίτης της ασφάλισης έχει ρόλο διαμεσολαβητή του συμβολαίου. Πρακτικά συμβουλεύει ή επιλέγει για τα διάφορα ασφαλιστήρια συμβόλαια των πελατών του τις καλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες, με τις οποίες συνδέεται με σχετική σύμβαση. Είναι πρόσωπο που σε περίπτωση ζημιάς μπορεί και συνήθως επιθυμεί να προσφέρει συμβουλές και να βοηθήσει αλλά συχνά δεν διαθέτει ούτε την εκπαίδευση, ούτε τον αναγκαίο χρόνο να προετοιμάσει την απαίτηση ή να διαπραγματευτεί για τη ζημιά του πελάτη του. 

Η FAIR Consulting είναι αποκλειστικός σύμμαχος του εντολέα της. Συνδράμει καθοριστικά με τις συμβουλές της προς όφελος του πελάτη της και τον διασώζει από το «ναρκοπέδιο» μιας ασφαλιστικής απαίτησης.


Η FAIR Consulting:

  1. έχει τον σεβασμό της ασφαλιστικής αγοράς,

  2. πιστεύει στη σύνθεση απόψεων και στην διαπραγμάτευση,

  3. είναι ενάντια στις ατέρμονες σύγκρουσεις και

  4. συνεργάζεται με τα εμπλεκόμενα μέρη για να διασφαλίσει τα συμφέροντα του εντολέα της.